Hammerværket

Museet Godthaab Hammerværk er et sjældent, fint eksempel på en tidlig dansk industrivirksomhed. Familien Zinck drev her i 5 generationer en smedie, som udviklede sig til en af Danmarks førende fabrikanter af redskaber og værktøjer til have, mose og mark.

Smedien står, som da de sidste arbejdere forlod den, og maskinerne, som alle drives med vandkraft, er køreklare og igangsættes under de rundvisninger, som arrangeres dagligt i sommermånederne og som for grupper arrangeres hele året.

For adresse, åbningstider, kontakt mm, se hjemmesiden. http://www.godthaab-hammervaerk.dk/index.html 

Navn Medarrangører
søndag den 19. aug Jazz i Hammerværket Godthåb Samråd,
søndag den 9. sep Smede- og Håndværkerdag.
mandag den 15. okt Efterårsferie i Smedien
tirsdag den 16. okt Efterårsferie i Smedien
onsdag den 17. okt Efterårsferie i Smedien

Information