Godthåb Borgerforening

Godthåb Borgerforening driver Godthåb Forsamlingshus. Med udgangspunkt i Huset arbejder vi for at kunne invitere til specifikke arrangementer til glæde for byens borgere og at anspore byens borgere til at danne grupper ud fra fælles interesser, som man kan mødes om i forsamlingshuset. Det er vigtigt, at Huset opleves som et fælleseje, som alle har og vil tage del i.

Hjemmeside: http://www.godthaab9230.dk/index.htm

 

Ingen arrangementer planlagt
Information