Godthåb Samråd

Godthåb Samråd består af repræsentanter for foreninger, institutioner og organisationer inden for  Godthåb Sogns område.

Enkeltpersoner kan optages i Samrådet i det omfang at arbejdet sker for at varetage Samrådets overordnede formål.

Gennem et konstruktivt samarbejde mellem alle foreninger, institutioner og organisationer i lokalområdet, at

  • Koordinerer områdets aktiviteter internt og eksternt.
  • Bistå nye initiativer og traditionsskabende arrangementer.
  • Være lokalområdets talerør over for offentlige myndigheder i sager af fælles interesse for lokalområdet.

Se endvidere Aalborg kommune på : http://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/raad/samraad

Område Se : https://www.aalborg.dk/media/1449106/kort-over-samraad.pdf

 

Navn Medarrangører
søndag den 1. dec Julemarked
Information