Godthåb Samråd

Godthåb Samråd består af repræsentanter for foreninger, institutioner og organisationer inden for  Godthåb Sogns område.

Enkeltpersoner kan optages i Samrådet i det omfang at arbejdet sker for at varetage Samrådets overordnede formål.

Gennem et konstruktivt samarbejde mellem alle foreninger, institutioner og organisationer i lokalområdet, at

 • Koordinerer områdets aktiviteter internt og eksternt.
 • Bistå nye initiativer og traditionsskabende arrangementer.
 • Være lokalområdets talerør over for offentlige myndigheder i sager af fælles interesse for lokalområdet.

Se endvidere Aalborg kommune på : http://www.aalborg.dk/politik/udvalg-raad-og-naevn/raad/samraad

Område Se : https://www.aalborg.dk/media/1449106/kort-over-samraad.pdf

 

Foreninger:

 • Borgerforeningen
 • Godthåb TRIM
 • Lyngbjerggårdskolen
 • Menighedsrådet
 • Møllekvadrillen
 • FDF
 • Hammerværkets Støtteforening
 • Kvindenetværket
 • Godthåb Vandværk I/S
 • Børnehaven Henry
 • Børnehaven ...
 • Højvangsskolen
 •  

Enkeltpersoner:

 • Sognepræst, Susanne Rytter Karamperis
 • Lone Daasebjerg

 

Forening

Navn

Mail

Tlf.

Borgerforeningen

Peter Urban

pur.groenland@stark.dk

 

Børnehaven Henry

Eva Brøndum

Evab-fb@aalborg.dk

 

Børnehaven Ridemandsmølle

Lene

Ldi-fb@aalborg.dk

 

 

 

 

 

Enkeltperson

Lone Daasebjerg

Lone-daasbjerg@hotmail.com

24241249

Sognepræst /

FDF Godthåb

Susanne Rytter Karamperis

SRK@km.dk

98389092

       

Godthåb Trim

Per Mangaard

bestyrelse@godtrim.dk

 

Godthåb Vandværk

Poul Tradsborg

ptradsborg@gmail.com

41662261

Hammerværket

Knud Bech

kabech@gvdnet.dk

98180579

Historisk forening

 Jørgen Olesen

 jo@gvdnet.dk

98382028 / 40333490 

Højvangsskolen

Christian Møller

CHRM-skole@aalborg.dk

98823488

Kvindenetværket

Eva Dalby-Jakobsen

edalbyj@gmail.com

42162696

Lyngbjerggårdskolen

     

Lyngbjerggårdskolen

     

Menighedsrådet

Henrik Nielsen

lundgaard@gvdnet.dk

98383375

Menighedsrådet /

FDF Godthåb

Susanne Andersen

Standersen1@hotmail.com

24251966

Møllekvadrillen

Søren Kringel

sok@pc.dk

20891536

Sognepræsten

Susanne Rytter Karamperis

SRK@km.dk

98389092

 

Information